Symposium Thuis Sterven

Stichting Sichtpunt bestaat dit jaar vijf jaar! Dat willen we samen met jou vieren!

Omdat we al vanaf de oprichting nauw samenwerken met de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân en SCEN Friesland, organiseren we samen een symposium met als thema ‘Thuis Sterven’.

In de ‘palliatieve fase’ krijgen veel patiënten, mantelzorgers en zorgverleners in Friesland te maken met zogenaamde levensvragen. Sichtpunt wordt daarom steeds vaker ingezet voor consulten, trainingen en voorlichting. Rondom het thema ‘Thuis Sterven’ bieden we op 3 april een gevarieerd programma dat aansluit op diverse zingevingsvraagstukken die we tegenkomen in de praktijk. 

Tijdens het symposium zijn er plenaire sessie en inhoudelijke workshops. Bovendien hebben we een heuse College Tour in de grote zaal. We hopen met het symposium de maatschappelijke bewustwording te vergroten en onze gezamenlijke ambities te bestendigen. We nodigen je van harte uit om hieraan mee te doen.

DOELGROEP

cliënten • geestelijk verzorgers • gemeenten • huisartsen • inwoners van Fryslân • kerken • mantelzorgers • medewerkers Dokterswacht • medewerkers hospices en VPTZ • medewerkers sociaal werk • medisch specialisten • netwerkorganisaties • ouderenbonden • patiënten • physician assistants • praktijkondersteuners • provincie • SCEN-artsen • specialisten ouderengeneeskunde • verpleegkundig specialisten • verpleegkundigen • verzorgenden •welzijnsmedewerkers

LOCATIE

Van der Valk – Hotel Leeuwarden

TIJD

Van 9.30 tot 16.00 uur

ACCREDITATIE

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen:
ABAN • V&VN • VSR • SKGV • LV POH-GGZ • NVvPO

Wanneer uw beroepsvereniging er niet bij staat, ontvangt u na afloop van het symposium een certificaat van deelname.

PROGRAMMA

9.30 uur           Inloop/ontvangst

10.00 uur         Opening door Klaus Boonstra, bestuurder VPTZ Zuidwest Friesland en lid van het Provinciaal Regiegroepoverleg van de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân

10.10 uur         Signaleren en verkennen wat van betekenis is voor de palliatieve patiënt, en dit integreren in de zorgplanning door prof.dr. Yvonne Engels, PhD Hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg, RadboudUMC

11.00 uur         Samenwerking rondom de patiënt thuis door Ietje de Vries, oud-huisarts Beetsterzwaag en Evert Kronemeijer, geestelijk verzorger Sichtpunt 

11.50 uur         Informatiemarkt en lunchpauze

13.00 uur         Workshopronde 1

14.00 uur         Korte pauze en wissel zalen

14.20 uur         Workshopronde 2

15.30 uur         Muzikale wrap-up door Barbara Breedijk, muzikaal comédienne, Comedy op maat

15.55 uur         Afsluiting

WORKSHOPS

  1. Euthanasie bij dementie, de controverses voorbij? (op basis van een casus) door Berthe Omvlee en Riny Ekkel, geestelijk verzorgers (met medewerking van een nabestaande van een patiënt/cliënt)
  2. College Tour over Thuis Sterven door Yvonne Engels en een patiënt onder begeleiding van dagvoorzitter Klaus Boonstra
  3. Euthanasie en dementie, wie beschikt? door Daan Kruizinga, specialist ouderengeneeskunde en SCEN-arts
  4. Geven en ontvangen, vasthouden en loslaten, afscheid nemen en rouwen… door Evert Kronemeijer en een nabestaande
  5. Kinderen/jongeren gaan niet dood, toch…? door Johannes Verheijden, coördinator Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost
  6. Liefdevol nabij door Sanne van der Weide, rouw- en verliesbegeleider/medisch pedagogisch zorgverlener Praktijk de Zonnewijzer
  7. Tussen maakbaarheid en machteloosheid door Mirjam Hulzebos, geestelijk verzorger Sichtpunt en voorzitter In Liefde Laten Gaan
  8. Zorg voorbij de gebaande paden door Karin Scheepstra, gespecialiseerd oncologie- en palliatief verpleegkundige Hospice Klein Molenaar en Yvonne Hiemstra, geestelijk verzorger/coördinator opleidingen & trainingen Stichting Sichtpunt

Meer informatie en aanmelden? Klik hier.