Derde donateur voor GV thuis!

Na Stichting Fonds de Gavere en het Old Burger Weeshuis heeft Stichting Deo Volente nu ook een donatie gedaan aan Stichting Sichtpunt. Hierdoor is het voor de geestelijk verzorgers van Sichtpunt mogelijk om ook met mensen van jonger dan 50 jaar kosteloos gesprekken te voeren.

Het ministerie stelt namelijk alleen gelden beschikbaar voor mensen vanaf 50 jaar die met levensvragen zitten of in een palliatieve situatie terechtkomen en daardoor een gesprek met een geestelijk verzorger op prijs stellen. Maar ook mensen onder de 50 jaar hebben levensvragen! Bijvoorbeeld rondom eenzaamheid of zinloosheid en vragen als ‘wie ben ik eigenlijk?’ en ‘doe ik ertoe?’. Sichtpunt wil zich ook voor deze mensen met deze vragen blijven inzetten. En nu kan dat!

Ook wordt het nu mogelijk om geestelijk verzorgers in contact te laten komen met mensen met levensvragen via bijeenkomsten in bijvoorbeeld buurthuizen, sportkantines, bewonersvergaderingen of zelfhulpgroepen.

Het Old Burger Weeshuis anno nu houdt zich onder andere bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Friesland op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Stichting Fonds de Gavere ondersteunt projecten die het welzijn van inwoners van Friesland bevorderen, dankzij o.a. de nalatenschap van Klaas de Gavere. De stichting draagt zo bij aan een betere thuissituatie of thuisvervangende situatie van mensen, in de breedste zin.

De belangrijkste doelstelling van Stichting Deo Volente is geestelijke verzorging in de zorg te ondersteunen. Zowel in projecten ten bate van levensverhalen als activiteiten van geestelijk verzorgers voor individuele of groepsbegeleiding van cliënten.