Wensenboekje

Nadenken over het levenseinde. Het wensenboekje helpt bij het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand nog heeft.

Naast schrijfruimte voor wensen, keuzes en weetjes, bevat het ook veel praktische tips en vragen die gebruikt kunnen worden bij een gesprek met bijvoorbeeld een arts.

Het boekje kan structuur, rust en inzichten bieden aan zowel de patiënt/cliënt als diens naasten en de betrokken zorgverleners. Mensen vinden het een prettig en liefdevol boekje dat hen helpt bij de voorbereiding op het gesprek over de laatste levensfase.

Het boekje is ontwikkeld binnen de netwerken palliatieve zorg en we kunnen ze verspreiden in Noord Nederland dankzij een gift van Stichting RopaRun.

In veel zorgorganisaties en huisartsenpraktijken in Friesland worden boekjes in de komende periode verspreid. Mocht u, als professional in de zorg, de boekjes gebruiken en meer exemplaren willen, mailt u dan naar info@npzf.nl.
Voor patiënten/cliënten wordt gratis 1 exemplaar ter beschikking gesteld.

Voor de interactieve versie kunt u op de afbeelding rechts klikken. Deze versie is digitaal in te vullen.