Terug naar het overzicht
 

Roger Wind

In de 34 jaar die ik als geestelijk verzorger gewerkt heb met mensen in de psychiatrie, heb ik vooral geleerd actief te luisteren. Wat mensen bezielt en bezig houdt is niet altijd gemakkelijk onder woorden te brengen. Goed luisteren is dan heel belangrijk.

Als je in de war bent of in de put zit, of als je door omstandigheden helemaal vast zit en het spoor bijster bent, dan kun je veel hebben aan iemand die samen met jou de route verkent en die je weer op weg helpt.

Na mijn theologische opleiding tot aan mijn pensionering heb ik speciale aandacht gehad voor het voorkómen van suïcide, nazorg na traumatische ervaringen, medisch-ethische vragen en supervisie.

Ik ben gewend om naast mensen te staan van welke levensovertuiging of culturele achtergrond dan ook. De laatste jaren doe ik dat als geestelijk verzorger bij mensen thuis.