Terug naar het overzicht
 

Reenske Aalfs

Ik put inspiratie uit kleine en grote ontmoetingen en ik vind het van grote waarde om mensen, hoe verschillend ook, met een open houding tegemoet te treden. Als geestelijk verzorger én als mens is mijn empathisch vermogen sterk ontwikkeld. Van nature heb ik een sterke gevoeligheid voor de behoefte van de ander. Dit zorgt ervoor dat ik goed ‘naast’ de ander kan staan en dat ik kan luisteren vanuit een oprechte nieuwsgierigheid.
Ik ervaar het dan ook als iets heel moois wanneer mensen mij een glimp van hun binnenwereld tonen.

Ervaringen rond ziekte, verlies, kwetsbaarheid en levenskeuzes kunnen allerlei vragen oproepen. Dit zijn vragen waarop niemand direct een antwoord kan geven. Ik kan je hierin ondersteunen;  je kunt met mij in vertrouwen spreken over wat belangrijk voor je is.