Terug naar het overzicht
 

Mirjam Hulzebos

Een belangrijke drijfveer voor mijn contact met mensen in mijn werk als Geestelijk Verzorger is mijn geloof dat God ieder mens ziet zoals hij of zij is (Psalm 139). Door goed te luisteren probeer ik mensen in hun kern te zien en horen. Daarbij is de vraag of diegene nu gelovig, ongelovig of andersgelovig is, voor mij van ondergeschikt belang. Ik ben 15 jaar lang dorpsdominee geweest en was in die rol gewend om er te zijn voor alle dorpsbewoners, niet alleen voor degenen die lid waren en op zondag in de kerk zaten.

Op dit moment werk ik als Geestelijk Verzorger in een ziekenhuis. Ook daar kom ik mensen tegen met allerlei soorten achtergronden, spiritualiteit en levensbeschouwing.

Ik zie het als mijn taak om als een betrokken luisteraar en gesprekspartner voor patiënten in gesprek te gaan over wat hen overkomt. Ik voeg mij daarbij naar de levensovertuiging van de patiënt en tast af door allereerst goed te luisteren, wat hij of zij op dat terrein nodig heeft. Op die manier ben ik er ook voor familieleden van patiënten en voor collega’s op de werkvloer.

Vraagstukken rondom afscheid van het leven, euthanasie, kwaliteit van sterven en rouw hebben mijn speciale aandacht. Maar ook voor andere levensthema’s bied ik graag een luisterend oor.