marco_krop
Terug naar het overzicht
 

Marco Krop

Vaak gaat het gewoon goed in het leven. We voelen ons gelukkig, zijn gezond en ervaren geen noemenswaardige problemen. We hebben een zekere mate van grip op ons eigen leven. Soms ook overkomen ons ingrijpende gebeurtenissen waar we minder of misschien zelfs helemaal geen grip op hebben. Misschien zit jij op dit moment in die situatie.

Ik kan me voorstellen dat dit gevoelens van onzekerheid, twijfel of angst oproept en dat het ondersteunend kan zijn om hierover met mensen in gesprek te gaan. Voor mij is het een drijfveer om je te mogen ontmoeten en samen op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden op de uitdagingen van het leven zelf.

Ik probeer dit te doen door een luisterend oor te bieden en in aandacht en liefde stil te staan bij hoe deze ingrijpende gebeurtenissen door jou worden ervaren. Hoe je kijkt is daarbij wellicht net zo belangrijk als wat je ziet. In zijn algemeenheid denk ik dat deze ervaringen meer vragen om ruimte dan om een oplossing. Ik hoop als geestelijk verzorger deze ruimte te kunnen bieden. Ik maak daarbij gebruik van wat mogelijk licht, lucht en ruimte geeft, bijvoorbeeld in de vorm van stilte, woorden, beelden en muziek. Daarnaast kan ik begeleiden bij oefeningen gericht op het versterken van aandacht en (zelf)compassie.

Kenmerkend voor mij is mijn pluralistische levensvisie, waarbij ik me graag laat inspireren door verhalen en inzichten uit diverse religieuze en wijsheidstradities. Ik probeer diverse inzichten te omarmen, waarbij ik graag op zoek ga naar de verbinding tussen deze inzichten.    

Ik woon in Nieuwehorne en ben getrouwd met Nynke. Samen hebben we twee prachtige dochters. Naast mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger ben ik docent aan Hogeschool Windesheim. Tevens verzorg ik vanuit mijn eigen praktijk trainingen gericht op mindfulness en (zelf)compassie.