Wat zijn 
levensvragen?

Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Het zijn grote vragen over zin en bedoeling van het leven. En het zijn ook de kleine vragen die zich in het alledaagse afspelen. Van ‘wat maakt het leven de moeite waard’ tot ‘wat maakt de dag de moeite waard’.

 

Je kunt bij Sichtpunt terecht met al jouw levensvragen…

Daarmee bedoelen we vragen over het leven, waar niet snel een antwoord op te vinden is. Ze heten ook wel ‘trage vragen’. Levensvragen hebben alles te maken met de zin van het leven. Dus wat maakt je leven zinvol? Wat is de betekenis van je bestaan en wat maakt het de moeite waard? Het kan daarbij gaan om kleine dingen, maar ook om grote existentiële zaken. 

Een voorbeeld van kleinere dingen is wat de dag de moeite waard maakt, welke ontmoetingen je hebt of een omhelzing van je familieleden (en of dat nog wel kan in Coronatijd).

Het kan ook gaan over grotere, existentiële zaken. Bijvoorbeeld wat je leven de moeite waard maakt, hoe je tegen je eigen leven aankijkt of hoe je wilt dat mensen zich jou na je dood herinneren.

Misschien herken je dit: Je hebt het gevoel dat je wordt geleefd door de waan van de dag. Je bent druk, druk, druk, met de (klein)kinderen, met je werk, met het huishouden, met sociale relaties. Doe je nog wel de dingen die je daadwerkelijk graag wilt doen of belangrijk vindt? Durf je nog te dromen en kunnen ze uitkomen? Als je dit herkent, dan bestaat de kans dat je niet doet wat je leven zin geeft en je voldoening geeft. Het kan zelfs leiden tot gezondheidsklachten (denk aan een burn-out of depressie). Sta eens stil bij wat jij zinvol vindt en stel levensvragen.

 

Levensvragen bij het ouder worden en ziekte

Met het ouder worden of bij een (ongeneeslijke) ziekte ontstaan ook vaak levensvragen. Veel senioren hebben vragen over zingeving en het leven in het algemeen. Vragen die zij wellicht niet zo gemakkelijk met naasten willen of kunnen bespreken, omdat ze te gevoelig liggen of omdat deze naasten er niet (meer) zijn. (Moeilijk bespreekbare) onderwerpen waarover je met een geestelijk verzorger van Sichtpunt kunt praten, zijn bijvoorbeeld verdriet, gemis door verlies, eenzaamheid, schuld of schaamte over iets dat is gebeurd. 

De Coronacrisis roept nieuwe levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven, over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of (geen) afscheid (kunnen) nemen. 

Levensvragen vertellen je iets over je behoeften en verlangens, nu en in de toekomst. Ze kunnen je helpen meer inzicht te krijgen in keuzes en mogelijkheden. Ze kunnen ook bijdragen aan je doelen helder krijgen en je helpen beslissingen te nemen over relaties, werk en dromen.

Sichtpunt is voor iedereen in Friesland die wat extra steun zoekt. Bij Sichtpunt luisteren we naar je en denken we mee.