greetje_koopmans
Terug naar het overzicht
 

Margaretha Koopmans van Marion

“Ieder mens is als het ware onophoudelijk onderweg naar een horizon die steeds weer opnieuw mogelijkheden biedt. Hoe klein soms ook!” 

Als geestelijk verzorger loop ik een stukje met u mee op weg naar die horizon. Misschien bent u op zoek naar een nieuw houvast? Of alleen een luisterend oor?Mijn expertise ligt op het gebied van palliatieve zorg.

Zingeving is van groot belang voor het persoonlijk welbevinden van mensen. Dagelijks heb ik te maken met rouw en verlieservaringen tijdens mijn werk in het verpleeghuis. “Wat voor zin heeft mijn leven nog als ik afhankelijk word van zorg?” Eigen regie speelt een belangrijke rol in de zin van ons bestaan! 

Het samen zoeken naar een nieuw houvast, hoe klein soms ook maakt het leven zinvol!