Wat is een
geestelijk verzorger?

Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Jouw levensvragen ontstaan door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven. ‘Zorgen voor je geest’ beperkt zich niet tot één bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog).

 

Geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Geestelijke verzorging is er voor iedereen ongeacht je levensovertuiging of geloof. 

Een geestelijk verzorger is een onafhankelijke gesprekspartner die je tijd en ruimte geeft om te praten over wat je is overkomen. Dat helpt je om erachter te komen wat voor jou belangrijk is en hoe je daarmee verder kunt leven. Ook kun je je vragen en zorgen bespreekbaar maken. Over moeilijke keuzes bijvoorbeeld. Of over het naderende levenseinde. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. 

Wil je meer informatie over geestelijke verzorging? Kijk dan eens op www.geestelijkeverzorging.nl

 

Wat kan Sichtpunt je geven?

Een geestelijk verzorger van Sichtpunt komt bij je langs en luistert naar je. Hij of zij heeft aandacht voor wat jou bezighoudt. De gesprekken kunnen je troosten en steunen. Voor veel mensen is erkenning én herkenning van hun levensvragen belangrijk. Het geeft meer veerkracht en een gevoel van verbondenheid. Met de ander en met het leven. De geestelijk verzorger weet daarnaast hoe levensvragen te verkennen zijn. Samen ga je op zoek naar antwoorden, houvast of perspectief. Het contact met de geestelijk verzorger kan helpen om je beter te voelen en verder te gaan.

Wie werken er bij Sichtpunt?