betty_posthumus
Terug naar het overzicht
 

Betty Posthumus

‘Leven in Beweging’

We leven in een samenleving die multicultureel is en waar de massa-mens centraal lijkt te staan. De samenleving heeft de pijlers waar zij vroeger haar houvast aan ontleende verloren.Wij leven in een multiculturele samenleving. Een maatschappij waar de massa-mens centraal lijkt te staan in plaats van het individu. Het kan je soms het gevoel geven de vaste grond onder de voeten te hebben verloren.

Communicatie is zo nodig!!!!!!!!!!!!!!!!

In onze hedendaagse wereld is communicatie en wel van mens tot mens bijna uitgestorven lijkt het wel. Je verhaal vertellen is bijna uit den boze. En toch is dit een eerste levensbehoefte van de mens.

Communiceren. Thuis, op school, op je werk, in je privéleven. Communiceren is uiten: blijdschap, verdriet, angst, pijn, zorgen, gewoon een praatje. Soms heb je niemand, is er niemand tegen wie je kunt praten. En heb je het zo nodig, moet je het even kwijt, durf je het eigenlijk niet te vertellen, heb je een luisterend oor nodig, advies, hulp. Soms wil je gewoon even tegen iemand aan zeuren, opgefleurd worden.

Advies

Als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken
blijf ik denken
zoals ik altijd dacht.

Als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht
blijf ik geloven
zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven
zoals ik altijd heb geloofd
blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan
blijft me overkomen
wat mij altijd overkomt.

Wanneer ik luister naar wat ik hoor
en kijk naar wat ik zie
voel wat mijn ziel voelt
doorbreek ik de vicieuze cirkel.

‘Elk mens is uniek en waardevol

Ieder mens is uniek en heeft een eigen (levens)verhaal. Soms gebeuren er dingen in het leven waardoor vanzelfsprekendheden wegvallen en daar hoef je niet oud voor te zijn. Als pastoraal medewerker, geestelijk verzorger, docente basisschool en GVO heb ik ervaring met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en overtuigingen.

Ik ben luisterend aanwezig en sta samen met u/jou stil bij wat u/jou overkomt en wat dit voor u/jou betekent. Wij kunnen zoeken naar wat u/jou in deze situatie houvast kan bieden en kracht kan geven. Ook kunt u/jij voor moeilijke (ethische) vragen komen te staan. Deze vragen kunnen gaan over: hoever wil ik gaan in mijn behandeling, welke keuzes heb ik en wat past daarin bij mij. Als geestelijk verzorger ben ik er in geschoold om hierin met u/jou mee te denken zodat u/jij een afgewogen beslissing kunt nemen voor uw/jouw eigen situatie.

Mijn drijfveer om te werken als geestelijk verzorger is dat ik menselijke nabijheid en deskundigheid op het terrein van ziekte, levensvragen en zingeving zelf als heel waardevol heb ervaren op momenten dat ik ingrijpende dingen meemaakte in mijn leven. Sinds 2008 ben ik o.a. werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en de mensen omschrijven mij als: rustig, zorgzaam, integer en authentiek.

Vanuit mijn levensovertuiging vind ik dat ieder mens uniek en waardevol is en het waard is om gehoord en ondersteund te worden in wat hem of haar overkomt.