Terug naar het overzicht
 

Yvonne Hiemstra

Het leven schenkt ons een veelheid aan gebeurtenissen die ons laten zien hoe kwetsbaar het leven is. Dit kunnen ervaringen van heelheid en verwondering, maar ook van verscheurdheid of onzekerheid zijn. Als geestelijk verzorger kan ik u helpen zoeken, door gesprek of rituelen, naar wat voor ú van waarde is. Ik ben een goede luisteraar, heb geduld en ben toegewijd.

Ik sta open voor ieders levensverhaal, hoe dat ook vormgegeven wordt. Mijn bijzondere deskundigheid ligt bij mensen met psychiatrische kwetsbaarheden, neurologische aandoeningen en mensen die moeilijk kunnen spreken en/of horen. Ik beheers de basisbeginselen van gebarentaal. Ook word ik veel gevraagd bij zorg in de laatste levensfase en bij processen van zelfgekozen levenseinde/euthanasie.

Naast individuele begeleiding, al dan niet met betrokken naasten, ben ik bevoegd gespreksleider moreel beraad en ben ik afgestudeerd in de medische ethiek. Vanuit mijn achtergrond als docent geef ik graag trainingen of lezingen voor zowel professionals als vrijwilligers.